Läs vår FAQ hur du gör för att föra över din Valheim värld till oss.

Kontakt

Skapa ett supportärende för att komma i kontakt med oss. Välj vilken kategori som passar ditt ärende bäst och försök sedan vara så detaljerad som möjligt för att undvika att vi måste be om extra information innan vi kan besvara er förfrågan.


Om du är inloggad när du skapar ett ärende så kan du läsa, editera och stänga ärendet under "Mina supportärenden" i användarmenyn.

Supportärende

Kontaktuppgifter