Nyheter

Steam uppdatering2008-11-06 19:43

Många har nog upplevt lagg när de skjuter på sina servrar efter uppdateringen av steam. Vi vill påpeka att det är uppdateringen som skapar detta problem och inte servrarna. I nya uppdateringen så har de låst maxrate till 20000 och cl_updaterate till 100.
De flesta hade tidigare cl_updaterate på 101 och även rate på 25000. Har man idag fortfarande cl_updaterate på 101 så sätts den automatiskt ner till 20 vilket orsakar att det laggar/hackar när ni skjuter. Även ex_interp ska vara 0.01 när ni satt cl_updaterate till 100.

Dvs, för att få bättre hitbox samt ett mer flytande spel så gäller dessa rekommendationer från oss:
  • rate 20000
  • cl_cmdrate 100
  • cl_updaterate 100
  • ex_interp 0.01