Nyheter

Underhåll av nätverk2019-09-02 08:47

Fredagen den 6:e september genomför vi en större uppgradering av vårt nät. Uppgraderingen är ett led vår strävan att alltid ligga i framkant när det gäller hastighet och kapacitet.

Efter att uppgraderingen är klar står vi ännu bättre rustade för framtiden och kan erbjuda mycket högre kapacitet för de kunder som har det behovet. Det innebär också en ökad driftsäkerhet och minskar risken för framtida störningar.

I samband med arbetet, som sker mellan 05.00 och 08.00 på morgonen, kommer samtliga tjänster att under en kortare period vara otillgängliga.