Nyheter

Förbättring av Warservrarnas config2008-12-28 15:36

Eftersom vi fått in många mail om att folk vill byta Configer på sina Warservrar så har vi idag ordnat en ny config som har endel av allt som ni har önskat. Den nya configen finns på samtliga servrar som vi hyr ut.

Nya kommandon:

rcon knife : Kniv runda startas.
rcon reboot : Restartar servern.
rcon start : Startar matchen/pcw.
rcon warmup : Startar warmup runda.

Skulle det vara så att något krånglar kan ni kontakta oss på supporten eller mail support@swedishhost.se

//Swedishhost Crew